Waarom we in Nederland naar een nieuw decentraal bestuurlijk huis moeten.
Regeerakkoord en het lokaal bestuur
Nieuwsbrief over het lokaal bestuur van Jan Dirk van der Borg
Nieuwsbrief over het lokaal bestuur van Jan Dirk van der Borg, dit keer over integriteit als politiek instrument.
Nieuwsbrief over het lokaal bestuur van Jan Dirk van der Borg
Nieuwsbrief over het lokaal bestuur van Jan Dirk van der Borg
De staat van de lokale democratie

Borgbrief - De staat van de lokale democratie